Studio Time: 05:08 am
Image FM 97.9

Kitab Bolcha

कार्यक्रम– किताब बोल्छ
कार्यक्रम संचालक – कृति भट्टराई
निर्जिव कितावका पानाहरुले
इतिहास बोल्छ, वर्तमान लेख्न अनि भविष्य देख्छ
खोज्नेहरुले तिनै कितावहरुभित्र
आफुलाई भुल्छ, संसार डुल्छ अनि आकाश छुन्छ
हो,
त्यसैले हामी भन्छौं
किताव बोल्छ

Programs Schedule

SN Day Start Time End Time
1 monday 10:15:00 10:30:00
1 tuesday 10:15:00 10:30:00
1 wednesday 10:15:00 10:30:00
1 thursday 10:15:00 10:30:00
1 friday 10:15:00 10:30:00
1 saturday 10:15:00 10:30:00
1 monday 16:45:00 17:00:00
1 tuesday 16:45:00 17:00:00
1 wednesday 16:45:00 17:00:00
1 thursday 16:45:00 17:00:00
1 friday 16:45:00 17:00:00
1 saturday 16:45:00 17:00:00
1 monday 00:45:00 01:00:00
1 tuesday 00:45:00 01:00:00
1 wednesday 00:45:00 01:00:00
1 thursday 00:45:00 01:00:00
1 friday 00:45:00 01:00:00
1 saturday 00:45:00 01:00:00

Program Presenters

SN Presenter Name
1 Eekchaya Gurung
11 Kirti Bhattarai
comments powered by Disqus
TOP